Αύξηση 52,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Οκτώβριο φέτος, καθώς η αύξηση στην αξία των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη εκείνης των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις εμπορευματικές συναλλαγές τον Οκτώβριο προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 5.869,0 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2021, έναντι 4.129,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 42,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 639,1 εκατ. ευρώ ή 17,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 641,7 εκατ. ευρώ ή 18,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 3.708,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2021, έναντι 2.715,0 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 36,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 352,7 εκατ. ευρώ ή 15,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 361,2 εκατ. ευρώ ή 16,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.160,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2021, έναντι 1.414,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 52,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 286,4 εκατ. ευρώ ή 21,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 280,5 εκατ. ευρώ ή 21,1%).

Τα συνολικά στοιχεία 10μήνου:

Το 10μηνο η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 51.242,6 εκατ. ευρώ, έναντι 40.342,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 27% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 5.935,8 εκατ. ευρώ ή 18,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 5.965,8 εκατ. ευρώ ή 18,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 32.401,7 εκατ. ευρώ, έναντι 25.118,8 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 29% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 3.743,5 εκατ. ευρώ ή 19%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 3.733,5 εκατ. ευρώ ή 19%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 18.840,9 εκατ. ευρώ, έναντι 15.223,9 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.192,3 εκατ. ευρώ ή 16,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.232,3 εκατ. ευρώ ή 17,2%).