Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση σε 13.400 εγκλωβισμένους εργαζόμενους, με ποσά που φθάνουν τα 1.150 ευρώ, αλλά και επιπλέον αποζημίωση έως 250 ευρώ μετά το τέλος του κύκλου κατάρτισης 120 ωρών.

Του Ανδρέα Πετρόπουλου

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας στο πρόγραμμα εντάσσονται εργαζόμενοι που είτε βρίσκονται σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας, είτε εργάζονται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να είναι συνεπείς στην καταβολή δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο πρώτος κύκλος της δράσης αφορά εργαζόμενους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, καθώς και εργαζόμενους που συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως ανακοινώθηκε χθες, από την αρμόδια υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, η οποία υπέγραψε την απόφαση έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα στήριξης «εγκλωβισμένων» εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Όπως ήδη αναφέραμε το πρόγραμμα θα καλύψει αρχικά 13.400 ωφελούμενους, οι οποίοι θα λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση σε οριζόντιες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και εφάπαξ επίδομα. Οι αιτήσεις για εγγραφή στο μητρώο ωφελουμένων μπορούν να υποβάλλονται από τις 4/4/2019 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://epiteliki-ergasias.gov.gr/, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ.

«Η συγκεκριμένη δράση έρχεται ως συνέχεια των νομοθετικών μας παρεμβάσεων υπέρ των εργαζομένων, της ενίσχυσης του ελεγκτικού έργου του Σ.ΕΠ.Ε. και της αύξησης των τριμερών συναντήσεων του Υπουργείου, με στόχο την προστασία του κόσμου της εργασίας», σημειώνει η Έφη Αχτσιόγλου στον προσωπικό της λογαριασμό.

Να σημειωθεί ότι ως "εγκλωβισμένοι" ορίζονται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που είναι σε επισφαλή θέση εργασίας, λόγω του γεγονότος ότι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική και επιχειρηματική θέση, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με κύρια χαρακτηριστικά:

- τη μη καταβολή δεδουλευμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω των έξι-οκτώ μηνών)

- την υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας

- την υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εγκλωβισμένων εργαζόμενων είναι, μεταξύ άλλων αυτοί που εργάζονταν στα super market «Καρυπίδη» (ευτυχώς, ορισμένοι έχουν προσληφθεί με δικαστικές αποφάσεις στα «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ»), οι εργαζόμενοι της SKOT, της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, της SPIDER, οι εργαζόμενοι του πρακτορείου ΕΥΡΩΠΗΣ κ.α.

Επίσης σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, αποκτούν δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών, δηλαδή της Συμβουλευτικής, της Κατάρτισης και Πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικός προσανατολισμός: ως «δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας» ορίζεται η επιστημονική βοήθεια, στήριξη και ενδυνάμωση που παρέχεται στα άτομα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, έτσι ώστε να προσδιορίζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς και τους επαγγελματικούς στόχους τους".

Επιταγή κατάρτισης: αφορά στην οικονομική αξία των κάτωθι: - ποσού κατά μέσο όρο 900€ (120 ώρες * 7,5 εκπαιδευτικό επίδομα) ανά ωφελούμενο που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ). - ποσού 250€ ανά ωφελούμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης. - κόστους κατάρτισης ανά ωφελούμενο 672€ (120 ώρες * 5,6) που αφορά στους παρόχους κατάρτισης. - κόστους πιστοποίησης ανά ωφελούμενο 120€, που αφορά στους παρόχους πιστοποίησης. 

Μητρώο Ωφελουμένων: το Μητρώο που θα συγκροτηθεί βάσει των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγκριθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που τίθεται στην παρούσα πρόσκληση.