Ανάχωμα στο ισχύον καθεστώς των απολύσεων βάζει το υπουργείο Εργασίας εισάγοντας στην νομοθεσία έννοια του «βασικού λόγου» ως απαραίτητης προϋπόθεσης για να θεωρείται μια απόλυση έγκυρη.

Του Ανδρέα Πετρόπουλου

Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο - σκούπα των 120 δόσεων που θα κατατεθεί την προσεχή εβδομάδα στη Βουλη, όπως και μια σειρά άλλων διατάξεων με τις οποίες ισχυροποιούνται θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των εργαζομένων στα έντυπα που υποβάλλουν οι εργοδότες τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθίσταται άκυρη η μετατροπή των συμβάσεων από πλήρους σε εκ περιτροπής εργασίας, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εργαζόμενου, ενώ εισάγονται και σειρά μέτρων προστασίας για τους κούριερ και τους εργαζόμενους στο delivery.

Αναλυτικά, με τη ρύθμιση εισάγεται ρητά στο δίκαιο της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου η πρόβλεψη ότι για την εγκυρότητα της καταγγελίας απαιτείται η ύπαρξη βάσιμου λόγου, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΑνΕΚΧ). Δηλαδή δεν θα μπορούν να γίνονται απολύσεις που δεν θα είναι επαρκώς αιτιολογημένες. Πλέον απαιτείται η καταγγελία της σύμβασης να γίνεται μόνο για βάσιμο λόγο, ο οποίος συνδέεται είτε με τη συμπεριφορά ή τις ικανότητες του εργαζομένου είτε με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση, σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο. Ειδικότερα, με την επερχόμενη ακυρότητα της καταγγελίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης στον εργοδότη που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας δίχως βάσιμο λόγο, ενώ συγχρόνως διατηρούν το δικαίωμα καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας).