Την έμμεση χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους, που «προσφέρει» ο νέος νόμος για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, άρχισαν ήδη να εξετάζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες.

Του Νίκου Γρυλλάκη

Με τον νέο νόμο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων διαβλέπουν διπλό πλέον όφελος στη ρύθμιση που ισχύει από τις αρχές του μήνα: Και νομιμοποίηση με μικρότερο κόστος και αναβάθμιση του ακινήτου. Η διπλή αυτή δυνατότητα πιθανότατα θα τονώσει και εκατοντάδες επαγγελματίες που σήμερα περιμένουν πώς και πώς να ανοίξει το νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον για να πάρουν ανάσα.

Ο νέος νόμος για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων προβλέπει ότι οποιοδήποτε ακίνητο, οποτεδήποτε κι αν κατασκευάστηκε, μπορεί να «τακτοποιηθεί» πολεοδομικά και ο ιδιοκτήτης να συμψηφίσει, εφόσον το επιθυμεί, μέρος του προστίμου που θα πληρώσει, ούτως ή άλλως, με δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης.

Συγκεκριμένα:

Συμψηφίζεται έως το 50% του προστίμου (συμπεριλαμβανομένου και του παραβόλου) με δαπάνες για αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτησης διπλών τζαμιών, μόνωσης, αντικατάστασης λέβητα-καυστήρα, τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα κ.λπ., εφόσον το κτίσμα είναι έως 250 τετραγωνικά μέτρα. Για μεγαλύτερα ακίνητα το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται στο 30%.

Προϋπόθεση είναι να προκύπτει μέσα από την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ανάγκη γι’ αυτές τις παρεμβάσεις.

Ο συμψηφισμός θα γίνεται με τις τελευταίες δόσεις και αφού εισαχθούν στο σύστημα τα τιμολόγια από τις εργασίες που έγιναν. Κατά τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η ρύθμιση αυτή έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση που το πρόστιμο είναι πάνω από 10.000 ευρώ.

Ο συνδυασμός ενεργειακής αναβάθμισης και νομιμοποίησης, σε πολλές περιπτώσεις, ανεβάζει από 50% έως και 100% την αξία πολλών ακινήτων, αλλά ενισχύει και τις δυνατότητες ευρύτερης αξιοποίησής τους, όπως το να ενταχθούν στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για βραχυχρόνια μίσθωση.

Η έμμεση χρηματοδότηση της αναβάθμισης των ακινήτων που νομιμοποιούνται δεν σταματά μόνο στις ενεργειακές παρεμβάσεις. Ο νέος νόμος προβλέπει μείωση των προστίμων από 30% έως 60%, ανάλογα με τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας και για τη στατική ενίσχυση των κτιρίων. Και στην περίπτωση αυτή η διαδικασία είναι ανάλογη. Δηλαδή πρέπει να προσδιορίζονται το είδος και η έκταση των παρεμβάσεων μέσα από τη μελέτη στατικής επάρκειας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή αυτή, όπως και στην ενεργειακή αναβάθμιση, εφόσον το πρόστιμο της νομιμοποίησης είναι μεγάλο.