Νέες δράσεις για τη διαχείριση της τρέχουσας φάσης της πανδημίας, αλλά και για την προετοιμασία της επόμενης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, στη νέα φάση της πανδημίας, και για να περάσουμε από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο, ο συντονισμός θα είναι, για άλλη μια φορά, απαραίτητος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα πριν από το φθινόπωρο για να εξασφαλίσουν επαγρύπνηση και συνεχή συντονισμό της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης στον τομέα της υγείας.

Παραμένοντας σε εγρήγορση κατά τη μετάβαση από την οξεία φάση της COVID-19
Τα τρέχοντα χαμηλότερα επίπεδα μόλυνσης από την COVID-19 προσφέρουν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να ενισχύσουν την επιτήρησή τους, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τη συνολική ετοιμότητά τους για πανδημία. Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη για τα εξής:

• Εντατικοποίηση του εμβολιασμού και των ενισχυτικών δόσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτόχρονη κυκλοφορία της COVID-19 και της εποχικής γρίπης.

• Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων επιτήρησης που δεν βασίζονται πλέον στον εντοπισμό και την αναφορά όλων των περιπτώσεων COVID-19, αλλά στη λήψη αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών εκτιμήσεων.

• Συνέχιση στοχευμένων τεστ και αλληλούχισης επαρκών δειγμάτων για την ακριβή εκτίμηση της κυκλοφορίας της παραλλαγής και την ανίχνευση νέων παραλλαγών.

• Επένδυση στην ανάκαμψη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και αξιολόγηση των ευρύτερων επιπτώσεων της πανδημίας στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και των καθυστερήσεων στις θεραπείες και τη φροντίδα.

• Συνέχιση του συντονισμού των κανόνων για τη διασφάλιση δωρεάν και ασφαλών ταξιδιών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με διεθνείς εταίρους.

• Υποστήριξη της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς εμβολίων και θεραπειών..

Εντατικοποίηση της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19.

• Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης σε θέματα υγείας και της παγκόσμιας διάστασης της καταπολέμησης της COVID-19

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι «μπαίνουμε σε μια νέα φάση της πανδημίας, καθώς περνάμε από τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση της COVID-19. Ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση. Οι αριθμοί λοιμώξεων εξακολουθούν να είναι υψηλοί στην ΕΕ και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από την COVID-19 παγκοσμίως. Επιπλέον, νέες παραλλαγές μπορούν να εμφανιστούν και να εξαπλωθούν γρήγορα. Αλλά ξέρουμε τον δρόμο προς τα εμπρός. Πρέπει να επιταχύνουμε περαιτέρω τον εμβολιασμό και τις ενισχυτικές δόσεις, καθώς και τα στοχευμένα τεστ - και πρέπει να συνεχίσουμε να συντονίζουμε στενά τις απαντήσεις μας στην ΕΕ».

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής , Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε ότι «η πανδημία της COVID-19 δεν έχει τελειώσει και ο ιός είναι εδώ για να μείνει. Ενώ η κατάσταση της υγείας βελτιώνεται, πρέπει να προετοιμαστούμε για διαφορετικά σενάρια και να το κάνουμε με συντονισμένο τρόπο. Οι νέες παραλλαγές δεν είναι ζήτημα το εάν θα υπάρξουν αλλά το πότε. Ο αυτοσχεδιασμός και ο κατακερματισμός δεν αποτελούν επιλογή. Η επαγρύπνηση και η ετοιμότητα παραμένει τόσο απαραίτητη όσο ποτέ και πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας χωρίς να σταματάμε».

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, τόνισε ότι «ο εμβολιασμός, η ισχυρή συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ και η φυσική ανοσία παρέχουν ένα ευπρόσδεκτο παράθυρο ευκαιρίας για μετάβαση από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση της COVID-19. Οι αριθμοί μόλυνσης εξακολουθούν να είναι υψηλοί στην ΕΕ, αλλά η πίεση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχει μειωθεί και οι κοινωνίες μας και οι οικονομίες άνοιξαν ξανά. Οι πολίτες μας μπορούν επιτέλους να απολαύσουν αυτή την περίοδο με πολύ λιγότερους

περιορισμούς στην καθημερινή ζωή, μετά από δυόμισι δύσκολα χρόνια. Είναι όμως κρίσιμο τα κράτη μέλη να διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και ετοιμότητας για νέα κρούσματα και παραλλαγές - η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμη. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να εμβολιαζόμαστε παγκοσμίως, τώρα που υπάρχει η προσφορά εμβολίων δεν αποτελεί πλέον πρόκληση. Το πώς θα συνεχίσει η COVID-19 να επηρεάζει τις ζωές μας τα επόμενα χρόνια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα, στην ΕΕ και παγκοσμίως».

Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοινώνει δράσεις για τη διασφάλιση ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού σε όλη την πανδημία, τόσο για ιατρικά αντίμετρα όσο και για κρίσιμα προϊόντα σε όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα.

Επίσης, εγκαινιάζει σήμερα τη διαδικασία δέσμευσης παραγωγικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του FAB της ΕΕ σε τρεις παρτίδες για εμβόλια mRNA, πρωτεΐνες και φορείς. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της νέας παραγωγικής ικανότητας για χρήση σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παραγωγούς εμβολίων με εγκαταστάσεις στην ΕΕ/ΕΟΧ, οι οποίοι μπορούν να αποστείλουν το αίτημα συμμετοχής τους έως τις 3 Ιουνίου 2022.

Με βάση αυτές τις βραχυπρόθεσμες δράσεις, υπάρχουν επίσης μέτρα που πρέπει να ληφθούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όπως η περαιτέρω ενίσχυση της ετοιμότητας για την πανδημία και η ενίσχυση του συντονισμού στις απαντήσεις μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν επίσης την εφαρμογή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, την αντιμετώπιση των ευρύτερων επιπτώσεων της πανδημίας στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της «μακράς διάρκειας COVID» και της επιβάρυνσης για την ψυχική υγεία, αλλά και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στην υγεία.