Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Πολωνίας με έμφαση στην οδική σύνδεση της Βαλτικής με το Αιγαίο, στην αναβάθμιση των ναυπηγικών συνεργειών και στην τόνωση της τουριστικής κίνησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη με τον πρόεδρο της Πολωνίας Άντρζεϊ Ντούντα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο πρόεδρος της Πολωνίας επιβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και αναγνώρισαν τις σημαντικές διμερείς οικονομικές σχέσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, κοινή υπήρξε η αίσθηση ότι η οικονομική συνεργασία Ελλάδας και Πολωνίας, παρά το διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό των δύο κυβερνήσεων, έχει έδαφος ουσιαστικής ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης

Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη έμφαση στην εγκάρδια και παραγωγική συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών δόθηκε:

• Στην οδική σύνδεση της Βαλτικής με το Αιγαίο

• Στην αναβάθμιση της ναυπηγικής συνεργασίας, με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δύο χωρών

• Στην ένταση της τουριστικής κίνησης, με Πολωνούς αξιωματούχους να σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι «όνειρο» κάθε Πολωνού είναι να βρεθεί κάποια στιγμή για διακοπές στην Ελλάδα