Από σήμερα μέχρι και τέλος του έτους οι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που οι αιτήσεις τους έχουν τεθεί σε κατάσταση αναστολής, μπορούν να μεταβαίνουν στους Δήμους κατοικίας τους και να τις ενεργοποιούν εκ νέου, διεκδικώντας την καταβολή του μερίσματος σε διάστημα ενός μήνα.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από σήμερα Παρασκευή, 24/11/2017, «Ο δικαιούχος ΚΕΑ έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στο Δήμο προκειμένου να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία στην αίτηση του ή να δηλώσει τα ορθά στοιχεία, σε περίπτωση λαθών, .μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Για τους δικαιούχους που θα κριθούν ως έχοντες δικαίωμα συνέχισης στο πρόγραμμα, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποίησαν την αίτηση τους».