To Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τις σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων σε σταθερό ρυθμό και τη διατήρησή τους σε επίπεδα αρκούντως περιοριστικά, για να διασφαλίσει την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, διαμήνυσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση στην οποία ανακοινώθηκε αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.

 

Η ίδια επισήμανε ότι το Δ.Σ. της ΕΚΤ σκοπεύει να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης και στην επερχόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και στη συνέχεια θα αξιολογήσει ποια θα είναι η πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιο σενάριο υπό το οποίο δεν θα αυξηθούν κατά 50 μονάδες βάσης τον Μάρτιο, εκτός και αν είναι κάτι ακραίο.

Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο «ταβάνι» των επιτοκίων, έχουμε δρόμο να διανύσουμε, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι υπήρχε γενικά συμφωνία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για τις αυξήσεις των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Η κα Λαγκάρντ είπε ότι η ΕΚΤ αναμένει πως η ανάπτυξη της ευρωζώνης θα παραμείνει αδύναμη, τονίζοντας ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να επιβραδυνθεί και η ανεργία να αυξηθεί. «Ο υψηλός πληθωρισμός και οι πιο σφιχτές χρηματοοικονομικές συνθήκες περιορίζουν τις δαπάνες και την παραγωγή. Οι διαταραχές στην προσφορά υποχωρούν σταδιακά και η προσφορά φυσικού αερίου είναι πιο ασφαλής», πρόσθεσε.

Yποστήριξε, ωστόσο, ότι τα ρίσκα για τον πληθωρισμό έχουν γίνει πιο «ισορροπημένα», ειδικά σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.
Η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την πορεία του προς τη σημαντική αύξηση των επιτοκίων με σταθερό ρυθμό και τη διατήρησή τους σε επίπεδα που είναι επαρκώς περιοριστικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, γνωστοποίησε η ΕΚΤ ανακοινώνοντας τη νέα αύξηση επιτοκίων.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης και αναμένει ότι θα τα αυξήσει περαιτέρω. Λόγω των πιέσεων σε σχέση με τον υποκείμενο πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης ακόμα στην επόμενη συνεδρίασή του για τη νομισματική πολιτική τον Μάρτιο και στη συνέχεια θα αξιολογήσει την πορεία που θα ακολουθήσει η νομισματική του πολιτική.

Η διατήρηση των επιτοκίων σε περιοριστικά επίπεδα θα μειώσει με την πάροδο του χρόνου τον πληθωρισμό περιορίζοντας τη ζήτηση και θα αποτρέψει επίσης τον κίνδυνο επίμονης μετατόπισης προς τα πάνω των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, σημειώνει. Σε κάθε περίπτωση, οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια πολιτικής θα εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα στοιχεία και να ακολουθούν μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης σήμερα τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη μείωση των τίτλων που διακρατεί το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP). Όπως ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, το χαρτοφυλάκιο APP θα μειώνεται με ρυθμό 15 δισ. ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο από τις αρχές Μαρτίου μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2023 και στη συνέχεια ο ρυθμός αυτής της μείωσης θα καθορίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Οι μερικές επανεπενδύσεις θα διενεργούνται γενικότερα σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική. Συγκεκριμένα, οι εναπομένουσες επανεπενδύσεις θα κατανέμονται κατ’ αναλογία προς το μερίδιο εξόφλησης τίτλων μεταξύ των συστατικών προγραμμάτων του APP και, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP), κατ’ αναλογία προς το μερίδιο εξόφλησης τίτλων κάθε χώρας και μεταξύ των κρατών-εκδοτών και των υπερεθνικών εκδοτών.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές εταιρικών ομολόγων που διενεργεί το Ευρωσύστημα, οι εναπομένουσες επανεπενδύσεις θα στρέφονται περισσότερο προς εκδότες που έχουν καλύτερες κλιματικές επιδόσεις. Με την επιφύλαξη του στόχου της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών, αυτή η προσέγγιση θα στηρίξει τη σταδιακή απεξάρτηση των εταιρικών ομολόγων που διακρατεί το Ευρωσύστημα από τον άνθρακα, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 3,00%, 3,25% και 2,50% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 8 Φεβρουαρίου 2023.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2023. Στη συνέχεια, το χαρτοφυλάκιο APP θα μειωθεί με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους. Η μείωση θα διαμορφωθεί σε 15 δισ. ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2023 και στη συνέχεια ο ρυθμός της θα καθορίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.