Τον Νοέμβριο του 2022, ο συνολικός δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε κατά 3,5% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας. Ο δείκτης αυξήθηκε σε όλους τους τομείς που παρατηρήθηκαν - βιομηχανία, κατασκευές, λιανεμπόριο και υπηρεσίες.

Ο σύνθετος δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 0,8% λόγω των ευνοϊκότερων εκτιμήσεων και προσδοκιών των επιχειρηματιών στον βιομηχανικό τομέα για την επιχειρηματική κατάσταση των εταιριών. Βελτιώθηκαν επίσης οι προβλέψεις τους για την παραγωγική δραστηριότητα κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και η έλλειψη εργατικού δυναμικού παραμένουν τα κύρια εμπόδια για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Τον Νοέμβριο, το επιχειρηματικό κλίμα στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 2,2%. Οι εκτιμήσεις των επιχειρηματιών στον τομέα των κατασκευών για την παρούσα επιχειρηματική κατάσταση των εταιριών βελτιώθηκαν, καθώς οι προσδοκίες τους για τους επόμενους 6 μήνες ήταν ευνοϊκές.

Το επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 8,7%, λόγω των αισιόδοξων εκτιμήσεων και προσδοκιών των εμπόρων λιανικής για την επιχειρηματική κατάσταση των εταιριών. Οι κύριοι παράγοντες που περιορίζουν τη δραστηριότητα στον κλάδο παραμένουν το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, ο ανταγωνισμός στον κλάδο και η ανεπαρκής ζήτηση, καθώς τον τελευταίο μήνα παρατηρήθηκε ενίσχυση της αρνητικής τους επίδρασης.

Τον Νοέμβριο, το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών εκτιμήσεων και προσδοκιών των διευθυντών για την επιχειρηματική κατάσταση των εταιριών.