Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν καταγράφει τον αριθμό των φορέων του Δημοσίου, αλλά όσους από αυτούς απασχολούν υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου. Ως εκ τούτου δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων περί της αύξησης των φορέων του Δημοσίου, σημειώνει η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή της ΝΔ, Θεόδωρου Καράογλου. 

Στην ερώτησή του ο κ. Καράογλου επικαλείται στοιχεία από την «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με τα οποία, οι φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα από 227 που ήταν το 2015 αυξήθηκαν σε 374 το 2017, ενώ τα ΝΠΔΔ το ίδιο διάστημα από 1.068 έφτασαν τα 1.211.

Στην απάντησή της η κ. Γεροβασίλη αναφέρει:

«Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από το οποίο και αντλήθηκαν στοιχεία για την υποβολή της υπόψη ερώτησης, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, μέσω της καταγραφής ψηφιακά των ροών απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Εντούτοις, επισημαίνεται ότι η αναλυτική καταγραφή του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν μισθωτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και η βάσει αυτής παρουσίαση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων που αναλύονται ως προς το είδος (ιδιωτικός, δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας, νπδδ, νπιδ, ΟΤΑ) και τη νομική μορφή της οικονομικής δραστηριότητας, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων περί της αύξησης των φορέων του Δημοσίου.

Το παραπάνω αιτιολογείται εκ του γεγονότος ότι βασικό κριτήριο για την υποβολή δεδομένων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αποτελεί η περιστασιακή απασχόληση εργαζόμενων ιδιωτικού δικαίου, στοιχείο, δηλ, που μπορεί κατά κύριο λόγο να διαφοροποιείται και να μεταβάλλεται, καθότι για παράδειγμα ένας φορέας του Δημοσίου που δεν διέθετε κατά το παρελθόν τέτοιου είδους προσωπικό και επομένως δεν είχε ενταχθεί στο σύστημα, υποχρεούται στην ένταξή του σε αυτό συνεπεία της πρόσληψης π.χ. υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου. Η συμπερίληψή του όμως εξ αυτού του λόγου στο σύστημα δεν είναι ορθό να εκλαμβάνεται ως σύσταση νέου φορέα και να οδηγεί σε συμπεράσματα περί ποσοστιαίας αύξησης των φορέων του Δημοσίου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιοι φορείς για την καταγραφή των φορέων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, κατά λόγο αρμοδιότητας, είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή που τηρεί το Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και το Υπουργείο μας που τηρεί το Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, ενώ στοιχεία για το σύνολο του προσωπικού του Δημοσίου αντλούνται από την «Απογραφή», δηλαδή το ηλεκτρονικό Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου».