Τρεις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων στις επιχειρήσεις του Δημοσίου που υπάγονται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας περιέγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ράνια Αικατερινάρη μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει αξιοπιστία στα μεγέθη που δημοσιεύονται αλλά και στις εκτιμήσεις για την πορεία τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί μία επιχείρηση να ζητάει δάνεια χωρίς να εξηγεί της ταμειακές ροές τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια καθώς και ότι πολλές δημόσιες (αλλά και ιδιωτικές) επιχειρήσεις δεν είχαν σύστημα διαχείρισης κρίσεων.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και εξωστρέφεια της επιχείρησης και η τρίτη να εφαρμόζονται κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που προάγουν τη διαφάνεια και τον εσωτερικό έλεγχο. Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν υψηλά standards σε θέματα διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης προσελκύουν τις περισσότερες επενδύσεις, ανέφερε η κυρία Αικατερινάρη.

Σημείωσε ακόμη τα εξής:

-οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχουν. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσει η ανανέωση του προσωπικού με προσλήψεις νέων εργαζομένων που έχουν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και να εφαρμοστούν συστήματα αξιολόγησης ώστε οι καλοί να προχωράνε. Ο μέσος χρόνος ηλικίας στις επιχειρήσεις του δημοσίου σήμερα είναι 54 έτη.

-Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία στις επιχειρήσεις του δημοσίου.

-Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου από το 2011 φθάνουν συνολικά τα 7 δισ. ευρώ από τα οποία το 1,4 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν το 2017. Για εφέτος προβλέπονται έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ.