Ένα «οικοσύστημα», ικανό να δώσει ώθηση στη νεοσύστατη αγορά προβληματικών δανείων, δημιούργησε το project Amoeba της Τράπεζας Πειραιώς, η πρώτη πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα, τόνισε ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο συνέδριο NPL Greece που διοργάνωσε η Smith Novak στην Αθήνα.

Επενδυτές, σύμβουλοι, δικηγορικές και ελεγκτικές εταιρείες, εκτιμητές ακινήτων απαρτίζουν, μεταξύ άλλων, το «οικοσύστημα» που, μέσω του Amoeba απέκτησε γνώση της εγχώριας αγοράς και εμπειρία που θα αξιοποιηθεί σε επόμενες συναλλαγές, «ανοίγοντας» στην ουσία την αγορά, στην οποία είχαν γίνει μέχρι σήμερα λίγες συναλλαγές και μόνο για ανεξασφάλιστα δάνεια, σημείωσε ο κ. Γεωργακόπουλος.

Τα στοιχεία του Amoeba είναι ενδεικτικά: 32 διεθνή funds εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών, εξασφαλισμένων με ακίνητα, δανείων, το οποίο πώλησε με επιτυχία η Τράπεζα Πειραιώς, 12 εξ αυτών υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές και 4 κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων μεγάλα ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, αφιέρωσαν σημαντικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για να μελετήσουν την αγορά, να εξετάσουν μεγάλο αριθμό ακινήτων και να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο, στη διάρκεια της διαδικασίας που προετοίμασε και εκτέλεσε μεθοδικά και προσεκτικά η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ επιβεβαίωσαν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας αυτής.

Τους ενδιαφερόμενους επενδυτές πλαισίωσαν επαγγελματίες όλων των κατηγοριών - σύμβουλοι, νομικοί, ελεγκτικές εταιρείες, εκτιμητές ακινήτων, που έχουν πλέον την αναγκαία εμπειρία για επόμενες συναλλαγές, σημείωσε ο κ. Γεωργακόπουλος.

Η σημασία του Amoeba είναι μεγάλη, όχι μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά συνολικά για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αφού δημιουργήθηκε μια κρίσιμη μάζα ενδιαφερομένων επενδυτών, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα συμβάλλει στην λειτουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς, αντίστοιχης με των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο, η επένδυση της Bain Capital, η οποία απέκτησε το χαρτοφυλάκιο δανείων, έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία αφού αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της αγοράς προβληματικών δανείων που σχηματίζεται στην Ελλάδα, καθώς και της εγχώριας αγοράς ακινήτων, και κατ΄επέκταση της ελληνικής οικονομίας.

Ο επικεφαλής της Piraeus Legacy Unit και της Recovery Banking Unit του Ομίλου Πειραιώς σημείωσε ότι το πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας κατά 10,5 δισ. ευρώ από το Μάρτιο του 2018 μέχρι το τέλος του 2019, περιλαμβάνει πωλήσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ που θα συμβάλλουν καίρια στην επίτευξη του στόχου.

Το Amoeba περιέχει μη εξυπηρετούμενα και καταγγελμένα επιχειρηματικά ανοίγματα που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Το συνολικό ύψος των πιστωτικών απαιτήσεων είναι 1,95 δισ. ευρώ και η μικτή λογιστική τους αξία διαμορφώνεται σε 1,45 δισ. ευρώ.

Η συναλλαγή ενισχύει τα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα μειώνει κατά τουλάχιστον 100 μονάδες βάσης τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE).

Ως το τέλος του δεύτερου τριμήνου, αναμένεται να ολοκληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς, η πώληση χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις, το λεγόμενο project Arctos.