Για την άλλη Τετάρτη, 25 Ιουλίου, αναβλήθηκε η σημερινή επαναληπτική γενική συνέλευση της Attica Bank, μετά από σχετικό αίτημα του Συμβούλου της τράπεζας, της Rothchild. Κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο σύμβουλος έχει δεχθεί τρεις προσφορές από υποψήφιους ενδιαφερόμενους, τόσο για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας όσο και για την αγορά του τιτλοποιημένου πακέτου των NPLs. 

Συνεπώς, η τράπεζα έχει πλέον καλύτερες επιλογές, λόγω του υπάρχοντος ισχυρού ανταγωνισμού, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και σε καλύτερο του αναμενομένου τίμημα.

Από τις εξελίξεις αυτές, διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρα η θετική πορεία της νέας προσπάθειας της Attica Bank, να αντλήσει κεφάλαια και από νέους μετόχους και από την τιτλοποίηση νέου πακέτου δανείων 700 εκατ. ευρώ.