Με καινούρια ομόλογα 30 ετών, αντάλλαξε η Ελλάδα τα 3,3 δις ευρώ σε κυβερνητικά ομόλογα που είχε στην κατοχή της Εθνική τράπεζα και τα οποία ωρίμαζαν το 2026, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος. Το κουπόνι στα νέα ομόλογα είναι περίπου 3,25% και η απόδοση κοντά στο 2,5% αναφέρει πηγή στο πρακτορείο.

 Σημειώνεται ότι τα ομόλογα που αντικαταστάθηκαν είχαν εκδοθεί προκειμένου να στηρίζουν swap Titlos.

To Bloomberg αναφέρει ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει και σε νέες εκδόσεις ομολόγων τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η τράπεζα στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να πετυχαίνει σημαντικά κέρδη της τάξης τωντων 500 εκατ. ευρώ καθώς η συμφωνία προβλέπει η ανταλλαγή να γίνει στη δίκαιη αξία των κρατικών ομολόγων τριετούς, πενταετούς και εξαετούς διάρκειας, με ομόλογα 30ετίας.

Πριν από ένα έτος η τράπεζα έλαβε από την Ελληνική Δημοκρατία κρατικά ομόλογα, αθροιστικής ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ και εύλογης αξίας 3,28 δισ. ευρώ ως αντάλλαγμα για την ακύρωση της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων.

Συγκεκριμένα ομόλογο λήξης 20/3/2023, ονομαστικής αξίας 250,25 εκατ. ευρώ, έχει επιτόκιο 2,90%, το 7ετές που λήγει στις 20/3/2025, ονομαστικής αξίας 964 εκατ. ευρώ, έχει επιτόκιο 3,25% και το 8ετές με λήξη 20/03/2026, ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ, έχει επιτόκιο3,55%.

Τα προαναφερόμενα ομόλογα 30ετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ. Το κέρδος της τράπεζας θα καλύψει τυχόν απώλειές της από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αλλά και πιθανόν από τις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή.

Η απόφαση θα δημοσιευτεί αύριο στο ΦΕΚ.