Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων καθώς έξι στους δέκα φορολογούμενους κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν βιάζονται να υποβάλουν τη δήλωσή τους παρά το γεγονός ότι η προθεσμία λήγει κανονικά σε 19 ημέρες, στις 30 Ιουνίου.

Στο υπουργείο Οικονομικών αν και περιμένουν ότι ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων θα ανεβάσει ταχύτητες τις επόμενες ημέρες λόγω και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για το επίδομα ρεύματος, έχουν αρχίσει να συζητούν την παράταση της προθεσμίας ενώ χθες η ΑΑΔΕ άνοιξε και την πλατφόρμα για την δήλωση και των αναδρομικών ποσών του 2020. Οι συνταξιούχοι αλλά και οι μισθωτοί που έλαβαν το 2021 αναδρομικές αποδοχές οι οποίες αφορούν το έτος 2020 καλούνται τώρα να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις εμφανίζοντας στην Εφορία τα συγκεκριμένα εισοδήματα που έχουν εισπράξει.

Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ενώ θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο που θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό σημείωμα έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Όσοι δυσκολεύονται να εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο που θα προκύψει μετά τη δήλωση των αναδρομικών αποδοχών έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση και να την αποπληρώσουν σε έως 24 έντοκες δόσεις.

48 δόσεις
Διπλάσιες δόσεις προβλέπονται για τους συνταξιούχους καθώς έχουν τη δυνατότητα μετά από αίτηση στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν τις οφειλές από το φόρο εισοδήματος των αναδρομικών έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται ότι η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. Συγκεκριμένα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2020, ο συνταξιούχος θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2021. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου.

Η ρύθμιση των 48 δόσεων
Για την εξόφληση του φόρου των αναδρομικών σε έως 48 δόσεις οι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην πάγια ρύθμιση ενώ οι δόσεις είναι έντοκες με το επιτόκιο να είναι μικρότερο για όσους επιλέξουν την εξόφληση των αναδρομικών σε έως 12 δόσεις και να αυξάνει για όσους επιλέξουν περισσότερες δόσεις.

Πρώτη δόση
Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών. Μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης επικυρώνεται η ρύθμιση.

Πότε χάνεται η ρύθμιση
Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να τηρούν ευλαβικά τη ρύθμιση, να είναι δηλαδή συνεπείς στην καταβολή των δόσεων για να μη τη χάσουν. Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί).

Έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.
Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.