Σε …σαφάρι για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κυρίως των ρυθμισμένων, αναμένεται να επιδοθεί άμεσα ο ΕΦΚΑ, καθώς τα συνολικά χρέη που έχουν σωρευθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έσπασαν και το φράγμα των 38 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, λόγω των παρατεταμένων συνεπειών της πανδημία του κορονοϊού στην εγχώρια οικονομία, το υπουργείου Εργασίας προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα κάτω του στόχου για εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, της τάξης των 1,2 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Πλέον, όλες οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στο να «τρέξει» η νέα ρύθμιση οφειλών που δημιουργήθηκαν εντός της πανδημίας του κορονοϊού, σε έως 72 δόσεις, με στόχο, όπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα να εισπραχθούν έως το τέλος του έτους 768 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 1,19 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, για το διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2021, οι εισπράξεις του πρώτου εξαμήνου έχουν φτάσει τα 450,7 εκατ. ευρώ και δύσκολα θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τον αρχικό στόχο. Έτσι προφανώς εξηγείται και η μείωση των αναμενόμενων κονδυλίων από εισπράξεις ρυθμισμένων οφειλών, κατά 35%. Να σημειωθεί ότι το 2020, όταν και ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, εισπράχθηκαν 1,12 δισ. ευρώ, προφανώς από την ώθηση που έδωσε ο ρυθμός πληρωμών κατά το 2019, την καλύτερη χρονιά σε επίπεδο εσόδων με εισπράξεις που άγγιξαν τα 1,47 δισ. ευρώ.

Από τις συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ, το 60,35% προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Ειδικά για το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 76%, με τα 173,22 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 227,3 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκαν το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2021, να προέρχονται από οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Από το σύνολο των εισπράξεων το 80,86% προέρχεται από το πρώην ΙΚΑ. Ειδικά για το β’ τρίμηνο όμως, εισπράχθηκαν 130.742.163 ευρώ από οφειλέτες το πρώην ΙΚΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 57,52% του συνόλου των εισπράξεων το ίδιο διάστημα.

Στο τέλος του πρώτου 6μήνου βέβαια, το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταγράφεται σε …όλο του το μεγαλείο. Αναλυτικά, το συνολικό χρέος ανήλθε στα 38,005 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 251,39 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο. Η συνολική αύξηση του χρέους που έχει εγγραφεί στο ΚΕΑΟ οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση που κατέγραψαν τα πρόσθετα τέλη (361, 82 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι συνολικές κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 110,43 εκατ. ευρώ. Βέβαια, από το σύνολο του χρέους, το 75,17% ή 28,56 δισ. ευρώ, έχουν προκύψει πριν από το 2009 και μόλις το υπόλοιπο 24,83% ή 9,43 δισ. ευρώ, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά, από σχεδόν διπλάσιους οφειλέτες (1.262.524 άτομα).

Στο τέλος Ιουνίου οι ενεργές ρυθμίσεις έφτασαν τις 484.531 για οφειλές άνω των 4,2 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε η διάταξη που προβλέπει τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δημιουργήθηκαν την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021.

Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με ασφαλιστικά χρέη που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αλλά την έχασαν κατά το ίδιο διάστημα.

Αναλυτικά:

  • Ρυθμίζονται τα χρέη από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021. Στο νέο καθεστώς ρυθμίσεων μπορούν να ενταχθούν τόσο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν ήδη λάβει παράταση καταβολής έως 31 Δεκεμβρίου 2021, όσο και οφειλές οι οποίες κατέστησαν απαιτητές από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 και αφορούν σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ΚΑΔ που θα οριστούν σε σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Προγράμματα ρυθμίσεων έως 36 μηνιαίες δόσεις θα είναι άτοκα. Οι ρυθμίσεις από 37-72 δόσεις θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Ο οφειλέτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, άτοκα. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης έως 31 Ιανουαρίου 2022, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (μέσα στην ίδια προθεσμία) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, μέσω του e-ΕΦΚΑ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση –με την οποία καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια- είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών των ΚΕΑΟ. Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας δίμηνης ισχύος, ενώ αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής και ακίνητης περιουσίας. Επίσης αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και η εκτέλεση των σχετικών ποινών. Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθούν δυο δόσεις, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια και όλων των ευεργετημάτων, ενώ το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής θα καθίσταται άμεσα απαιτητό.
  • Γίνεται δυνατή η επανένταξη σε καθεστώς ρυθμίσεων για όσους επλήγησαν από την πανδημία και απώλεσαν τη ρύθμισή τους από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021. Οι ωφελούμενοι από την εν λόγω ρύθμιση, είναι όσοι εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες βρισκόταν ήδη σε καθεστώς παράτασης καταβολής δόσεων για ρυθμίσεις, αλλά και όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που θα περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επιπλέον και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις με τους εν λόγω ΚΑΔ, που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου 2021 και 31 Ιουλίου 2021 θα μπορούν να επανενταχθούν σε τυχόν ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους εισφορών. Προϋπόθεση για την επανένταξη σε ρύθμιση, είναι η καταβολή δυο δόσεων (Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Η επανένταξη γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της ρύθμισης που χάθηκε αρχικά.

Πηγή:euro2day.gr