Τη μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών απασχόλησης από το 2001, σε επίπεδο δεκαμήνου, διαπιστώνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας, επικαλούμενο αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Tο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του δεκάμηνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 διαμορφώνεται στις 167.451 νέες θέσεις εργασίας. Αθροιστικά, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.058.515 θέσεις εργασίας, όταν οι αποχωρήσεις ήταν 1.891.064, εκ των οποίων οι 1.040.298 προήλθαν από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 850.766 από οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Για το μήνα Οκτώβριο 2017 προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 98.420 θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 208.643 και οι αποχωρήσεις σε 307.063, εκ των οποίων οι 81.021 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 226.042 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.