Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο κλάδος υγείας για 120.000 ασφαλισμένους του Ταμείου Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και έχει κηρύξει στάση πληρωμών.

Του Α. Βασιλόπουλου

Το ΤΣΑΥΤΕΚΩ, που ασφαλίζει τους εργαζόμενους σε ΟΤΕ, Τράπεζες, ΗΣΑΠ και σε άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου αν και είναι υπαγόμενο ως ΝΠΔΔ στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντούτοις δεν χρηματοδοτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος των εργαζομένων στην AlphaBank, Τάσος Γιάτης το τελευταίο διάστημα αφέθηκε το Ταμείο στο έλεος του Θεού αφού συνειδητά απαξιώνεται η εσωτερική του λειτουργία.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο Ταμείο αναγκάζονται να καθαρίζουν οι ίδιοι τους χώρους, να ζητούν από διάφορους Συλλόγους χαρτί για φωτοτυπίες ή Fax ενώ έχουν ειδοποιηθεί να έχουν μαζί τους δικό τους χαρτί υγείας!

Αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής απαξίωσης του Ταμείου είναι η μη πληρωμή για μεγάλο χρονικό διάστημα λογαριασμών ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το Ταμείο για διακοπή ρεύματος και νερού!!

 

DEHgrafima