Από Τρίτη 27 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου θα διεξαχθεί η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο της ΓΕΚ Τέρνα ύψους έως 120 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς.

Χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως 120.000 ομολογιών.

Από Τρίτη 27 Μαρτίου έως και Πέμπτη 29 Μαρτίου οι εγγραφές

Σημειώνεται ότι οι κοινές, ανώνυμες και άυλες ομολογίες θα είναι διαπραγματεύσιμες και εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Προβλέπεται η έκδοση έως 120.000 κοινών, ανώνυμων ομολογιών

Ελάχιστο ποσό εγγραφής 1.000 ευρώ.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης, της τιμής και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.

Βασικές ημερομηνίες χρονοδιαγράμματος έκδοσης

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης: 26/03/2018
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς: 27/03/2018
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: 29/03/2018
Ανακοίνωση Έκβασης Δημόσιας Προσφοράς: 04/04/2018

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό δελτίο για αναλυτικές πληροφορίες

Σημειώνεται ότι τα κεφάλια που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της.