Θετική ήταν η απάντηση της Κομισιόν σε επιστολή 13 Ελλήνων Ευρωβουλευτών, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη για τη χρηματοδότηση του ενεργειακού πρότζεκτ BlueHUBS. Η στήριξη του πρότζεκτ σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ελλάδας σε νέα ενεργειακή εποχή.

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Μεταφορών, Βιολέτα Μπουλτς, στους 13 Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι τον περασμένο Ιούνιο, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη -ύστερα και από σχετικό αίτημα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας- ζητούσαν με επιστολή τους την υποστήριξη δυο σημαντικών ελληνικών επενδυτικών προτάσεων, που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση για την αποτελεσματικότερη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Επίτροπος Μπουλτς, απαντώντας στην επιστολή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, σημειώνει ότι οι μειωμένες εκπομπές οξειδίων του θείου (Sox) «θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον» και για αυτό είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι μηχανισμοί της Κομισιόν, όπως παρουσιάζονται σε αντίστοιχη έκθεσή της τον Απρίλιο του 2018.

Αναφορικά με τη χρηματοδοτική πρόταση της ελληνικής πλευράς, η Κομισιόν μέσω της επιστολής της ανακοινώνει την επιτυχή έκβασή της και δηλώνει ιδιαιτέρως ικανοποιημένη για την έγκριση του BlueHUBS, ενός πολύ μεγάλου ενεργειακού έργου, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία της βασικής αλυσίδας εφοδιασμού για τη διανομή Φυσικού Αερίου σε λιμενικούς χρήστες με τη μορφή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για πλοία και Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για λιμενικά βαρέα οχήματα και λεωφορεία.

Μεταξύ άλλων η Κομισιόν υπογραμμίζει τη σημασία σε επενδύσεις ειδικού σκοπού με δημόσια στήριξη και συμφωνεί πλήρως με αυτή την προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει την ύπαρξη του μηχανισμού του Connecting Europe Facility (CEF), που παρέχει χρηματοδοτικά εργαλεία αναφορικά με την ναυσιπλοΐα στην Ευρώπη και την ενεργειακή της μετάβαση σε μία νέα πιο καθαρή και βιώσιμη εποχή.

Ακολουθεί η απάντηση της Κομισιόν στην επιστολή των 13 Ελλήνων ευρωβουλευτών:

Βρυξέλλες, 29.10.2018

Αγαπητέ Αντιπρόεδρε Παπαδημούλη,

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας στις 29 Ιουνίου 2018, στην οποία, μεταξύ άλλων, εκφράσατε τις ανησυχίες σας για τη βεβαίωση της συμμόρφωσης με τα επικείμενα παγκόσμια όρια, όσον αφορά στα επίπεδα περιεκτικότητας σε θείο (SOx) των καυσίμων της ναυσιπλοΐας (0,5% SOx αρχής γενομένης από το 2020).

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή σας, τα μειωμένα επίπεδα θείου αναμένεται να πετύχουν σημαντικά οφέλη στην υγεία και περιβαλλοντικά οφέλη, για τους Ευρωπαίους πολίτες και παγκοσμίως. Η Κομισιόν δημοσίευσε τον Ιούνιο έκθεση για την υλοποίηση και συμμόρφωση με πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά στα επίπεδα θείου στα καύσιμα των πλοίων, στην οποία αξιολογεί τον θετικό αντίκτυπό τους στην ποιότητα του αέρα σε όμορες ζώνες που αποκαλούνται Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών Οξειδίων του Θείου (ΠΕΕΟΘ).

Η ίδια έκθεση επίσης παρουσιάζει τα συνοδευτικά μέτρα και μηχανισμούς που έχουν ενεργοποιηθεί από την Κομισιόν για να υποστηρίξουν την ενίσχυση και συμμόρφωση με αυστηρότερα standards, και να περιορίσουν τα παράλληλα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Βάσει διαθέσιμων στοιχείων, η εισαγωγή απαιτήσεων ύψους 0,1% σε θείο στις ΠΕΕΟΘ, που βρίσκονται σε ευρωπαϊκά ύδατα, δεν οδήγησε σε απώλειες στα επίπεδα κίνησης ή σε σημαντικές αλλαγές που προκρίνουν τις από ξηράς μεταφορές. Αυτό το ενθαρρυντικό προηγούμενο συνηγορεί στο ότι η εισαγωγή ενός παγκόσμιου ορίου του 0,5% όσον αφορά στο θείο δεν θα προκαλέσει αναγκαστικά αρνητικές οικονομικές συνέπειες στον τομέα (σ.σ. της ναυσιπλοΐας).

Στην επιστολή σας υπογραμμίζετε επιπλέον τη σημασία υποστηρικτικών πολιτικών μέσα από αφοσιωμένες επενδύσεις και δημόσια στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόλυτα υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής περιόδου (2014-2020) έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό ευκαιριών για να υποστηρίξουμε τον κλάδο της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών, που επίσης θα ενισχύσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτά περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση μέσω της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και, ειδικότερα, της χρηματοδοτικής προτεραιότητας  «Θαλάσσιες Αρτηρίες» (MoS). Ανάλυση που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος δείχνει ότι το τρέχον ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο για τον θαλάσσιο τομέα (που περιλαμβάνει σχετικά έργα υπό άλλες χρηματοδοτικές προτεραιότητες της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)) ήδη ευνοείται με 9813 εκατομμύρια ευρώ πραγματικής χρηματοδότησης μέσω της CEF Μεταφορών.

Όπως προφανώς γνωρίζετε, η διαδικασία επιλογής κατά τo κάλεσμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) έχει ολοκληρωθεί και είμαι πολύ ευχαριστημένη που βλέπω ότι το έργο BlueHUBS έχει επιλεγεί προς χρηματοδότηση. Ελπίζω ότι επιτυχώς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αλυσίδας παροχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) / συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στα ελληνικά λιμάνια.

Ακόμη, θα ήθελα να αναφερθώ σε επιπλέον ευκαιρίες για συγκεκριμένη υποστήριξη του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και ναυσιπλοΐας, κατά τη μετάβασή του σε πιο «πράσινες» τεχνολογίες. Το 2016, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δημιούργησε το Πρόγραμμα «Πράσινη Ναυτιλιακή Εγγυήση» (GSG),  παρέχοντας χρηματοδοτικές εγγυήσεις μέσω του Εργαλείου Διαχείρισης Χρεών του CEF και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Με δυνατότητα 750 εκατομμυρίων ευρώ σε εγγυήσεις, το πρόγραμμα στοχεύει και στη γενική ανανέωση του στόλου και σε μετασκευές πλοίων με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες (όπως το LNG, το ballast water, η ενεργειακή αποδοτικότητα, και άλλα). Πιστεύω ότι ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες να επιστρατεύσουν νέες τεχνολογίες και να ανανεώσουν τους στόλους τους, διευθετώντας έτσι το δίλημμα «της κότας και του αυγού», που επισημάνατε στην αλληλογραφία σας.

Παρ’ όλο που πιστεύουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται θα επιτρέψουν μια ομαλή μετάβαση, δεν εφησυχαζόμαστε και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Ως μέρος του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ 2021-2017, η Κομισιόν έχει προτείνει την ανανέωση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και τη διάθεση προϋπολογισμού ύψους 30,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθούν επενδύσεις στις δίκτυα Ευρωπαϊκών μεταφορών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας απεξάρτησης από την χρήση άνθρακα και της ψηφιοποίησης της οικονομίας της ΕΕ.

Καθώς εργαζόμαστε για να διαβεβαιώσουμε μια ταχεία συμφωνία για το συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις επιμέρους προτάσεις του, θα εκτιμούσαμε βαθύτατα την υποστήριξή σας στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει τα μέσα για να προχωρήσει σχετικά με αυτό το θέμα, καθώς και με άλλες προτεραιότητες.

Με εκτίμηση,

Violeta Bulc.