Δεσμευτική συμφωνία με τους αδερφούς Αναστάσιο και Δημήτρη Καλλιτσάντση, που ελέγχουν την Pemanoaro Limited, ώστε να αποκτήσουν επιπλέον ποσοστό 18,3346% της Ελλάκτωρ μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, αλλά να αποκτήσουν άμεσα τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ανακοίνωσε το εφοπλιστικό σχήμα Γ. Καϋμενάκη και Δημήτρη Μπάκου μέσω της Invesco Finance. Μετά τη συμφωνία, που υπεγράφη την Πέμπτη, οι δύο εφοπλιστές ελέγχουν το 23,3348% των δικαιωμάτων ψήφου της Eλλάκτωρ, καθώς είχαν ήδη αποκτήσει προ ημερών το 5% των μετοχών.

 

Σημειώνεται πως η ολλανδική Reggeborgh Invest, που διεκδικεί το διοικητικό έλεγχο του ομίλου Eλλάκτωρ και βρίσκεται σε διαμάχη με την πλευρά Καλλιτσάντση, κατέχει άμεσα άνω του 10% των μετοχών και το ποσοστό της θα ανέβει σε επίπεδα κοντά στο 22% όταν εξασκήσει το δικαίωμα (option) απόκτησης του 12,1% που ελέγχει ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως οι Ολλανδοί θα βρουν στη γενική συνέλευση της 7ης Ιανουαρίου, που πραγματοποιείται μετά από δικό τους αίτημα ώστε να αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο της Eλλάκτωρ, έναν νέο ισχυρό μέτοχο με τον οποίο θα πρέπει να συνδιαλλαγούν. Ακόμα και αν περάσουν οι διοικητικές επιλογές της Reggeborgh, θα χρειαστεί συμφωνία με τον άλλο ισχυρό μέτοχο ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός τους για την επόμενη ημέρα της Eλλάκτωρ.

Τα σχέδια των δύο εφοπλιστών, που ελέγχουν στην Ελλάδα την εταιρεία λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας Volton, αλλά και τον Αστέρα Τριπόλεως, δεν είναι σήμερα ξεκάθαρα. Αρκετοί αναρωτιούνται για ποιον λόγο εμπλέκονται στην Eλλάκτωρ σε μια περίοδο μετοχικών αναταραχών και διοικητικών εξελίξεων. Με ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση της ολλανδικής πλευράς.

Από την άλλη πλευρά τώρα ξεκαθαρίζει κάπως το σκηνικό όσον αφορά τη στρατηγική της πλευράς Αναστάσιου Καλλιτσάντση. Από την αρχή υποστήριζε πως η διοίκηση της εισηγμένης θέλει τη στήριξη των μετόχων στην προσεχή γενική συνέλευση.

Τώρα απαλλαγμένοι από το άγχος του δανείου της Farallon και τη μετοχική εμπλοκή η πλευρά Καλλιτσάντση φαίνεται πως επιδιώκει να παραμείνει στη διοίκηση. Πιθανώς και ως μία συμβιβαστική λύση μεταξύ των Ολλανδών και των εφοπλιστών. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουν όσοι παρακολουθούν τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η πλευρά Καλλιτσάντση τις τελευταίες εβδομάδες, αμέσως μετά το αίτημα της Reggeborgh για έκτακτη γενική συνέλευση με στόχο την αλλαγή διοίκησης.
Η ανακοίνωση

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 18.12.2020 από μέτοχό της, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου.

1. Το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A., σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για απόκτηση συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία της από 17.12.2020 δεσμευτικής συμφωνίας του προαναφερόμενου νομικού προσώπου που αφορά στην απόκτηση συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ήτοι επιπλέον ποσοστού 18,3346% (και αριθμό μετοχών 39.286.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και με ημερομηνία εκπλήρωσης αυτής μέχρι την 12.01.2021.

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της INVESCO FINANCE SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας θα ανέλθει του ορίου του 20%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη δεσμευτική συμφωνία απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη δεσμευτική συμφωνία απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

B. (i) δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της δεσμευτικής συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 18,3346% (ήτοι 39.286.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα της δεσμευτικής συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), έμμεση συμμετοχή 0% και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

2. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, τα οποία κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A., ενημερώνουν για απόκτηση συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία της από 17.12.2020 δεσμευτικής συμφωνίας του προαναφερόμενου νομικού προσώπου, που αφορά στην απόκτηση συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ήτοι επιπλέον ποσοστού 18,3346% (και αριθμό μετοχών 39.286.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και με ημερομηνία εκπλήρωσης αυτής μέχρι την 12.01.2021.

Κατόπιν τούτου η έμμεση συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας θα ανέλθει του ορίου του 20%.

Και συγκεκριμένα: Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα της δεσμευτικής συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 0% και έμμεση συμμετοχή 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) και δικαιωμάτων ψήφου 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

Πηγή: Euro2day.gr,Φώτης Κόλλιας