Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξένησε στις 12 και 13 Μαΐου στην Αθήνα την τακτική συνάντηση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Εποπτικού Συμβουλίου με φυσική παρουσία των μελών του, εδώ και δύο χρόνια.

Η Eurobank αναδείχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2022, συμπληρώνοντας επτά (7) διαδοχικά έτη που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση (2016 - 2022) από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.

Η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε βασικά λειτουργικά κέρδη 93 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 6%. Συγκεκριμένα, θετικές τάσεις σε όλες τις βασικές γραμμές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς στο α' τρίμηνο του 2022, με ισχυρά καθαρά κέρδη και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 6% που επιβεβαιώνει τον στόχο του 2022. Ο όμιλος εμφανίζει καθαρά κέρδη 521 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2022, από ζημία 404 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες έχουν μετατοπιστεί σημαντικά προς τα πάνω και, τώρα που η «κανονικότητα» είναι εφικτή, η αγορά έχει μετατοπιστεί προς τα βιώσιμα επίπεδα ως προς τους δείκτες αποδοτικότητας ROTE των ελληνικών τραπεζών, όπως αναφέρει σε νέα ανάλυσή της η JP Morgan.

Ένα επικερδές τρίμηνο για Τράπεζα Πειραιώς αναμένει η Optima όπως επισημαίνει σε μια σύντομη ανάλυσή της που παραθέτει τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Τράπεζα την Πέμπτη.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ