Τη νέα έκθεση World Economic Outlook για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, συνολικά, αλλά και για μεμονωμένες χώρες, δημοσιοποίησε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 6,5% φέτος και 4,6% το 2022 προβλέπει το ΔΝΤ στην έκθεσή του. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 6,5% είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης της ελληνικής κυβέρνησης στο προσχέδιο του προϋπολογισμού (6,1%). Υπενθυμίζεται ότι στην αντίστοιχη έκθεση του Ταμείου την Άνοιξη του 2020 εκτιμούσε ότι 2021 η ανάπτυξη θα έφτανε στο 3,8% και το 2022 στο 5%.

Το ΔΝΤ, παράλληλα, προβλέπει υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 1,3% στο τέλος του έτους και περαιτέρω στο 0,4% σε μέσα επίπεδα το 2022.

Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 15,8% φέτος και στο 14,6% το 2022 από 16,4% το 2020.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 7,4% του ΑΕΠ φέτος και στο 5,1% το 2022.