Στο 1,2% επί του ΑΕΠ αναμένεται το 2018 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα όπως εκτίμησε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γενική γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Ματρώνα (Πατρίτσια) Κυπριανίδου επισημαίνοντας ότι το 2017 διαμορφώθηκε στο 1,14% επί του ΑΕΠ και στα 2,03 δισ. ευρώ από 1,48 δισ. ευρώ που ήταν το 2014.

«Για την κυβέρνηση η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη είναι μονόδρομος», υπογράμμισε η κα Κυπριανίδου, στο περιθώριο σημερινής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Όπως είπε, «ο προϋπολογισμός του κράτους ολοένα και αυξάνει σε ό,τι αφορά την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη και ενώ το 2016 δόθηκαν μόλις 64 εκατ. ευρώ, φέτος, η γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «έχει έναν προϋπολογισμό ύψους 121 εκατ. ευρώ». Τόνισε, ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ανέρχονταν το 2016 σε 141 εκατ. ευρώ. Φέτος το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται στα 244 εκατ. ευρώ.

Η κα Κυπριανίδου δήλωσε «εντυπωσιασμένη» από τη συζήτηση που γίνεται σε επίπεδο οικονομικών πολιτικών και πολιτικών που έχουν να κάνουν με την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα. «Η ελληνική κυβέρνηση -δήλωσε- κατηγορείται από διάφορους, και μάλιστα ενόψει εκλογών, για ιδεοληψία σε σχέση με το ρόλο της έρευνας και τις δημόσιες επενδύσεις. Ιδεοληψίες μάλλον υπάρχουν απ' την άλλη πλευρά και όχι από εμάς, γιατί εμείς κάνουμε μια ισορροπημένη πολιτική. Εφαρμόζουμε ένα μείγμα πολιτικής, στηρίζοντας τόσο την έρευνα από περιέργεια, όσο και την καινοτομία και τον ιδιωτικό τομέα. Χτίζουμε μια οικονομία της γνώσης και όλα μας τα δεδομένα το δείχνουν αυτό» και πρόσθεσε:

«Ολοι γνωρίζουν παγκοσμίως ότι η σωστή καινοτομία και η καλή καινοτομία που μπορεί να αλλάξει τα παραγωγικά μοντέλα μιας χώρας, δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε άριστη επιστήμη και έρευνα. Αν δεν την έχουμε, δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα παρά να ελπίζουμε μόνο σε χαμηλής καινοτομίας δραστηριότητες, που δυστυχώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ούτε μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες για το αύριο της Ελλάδας και κυρίως δεν μπορούν να κρατήσουν στην χώρα το εξαίρετο επιστημονικό δυναμικό. Η αντιμετώπιση του Brain drain βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και για αυτό φροντίζει να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίες» σημείωσε.

Επιπλέον, αναφερόμενη στη συζήτηση που γίνεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ανέφερε ότι «θα πρέπει να ρίξουμε τη ματιά μας στον παγκόσμιο χάρτη. Οταν το πράξουμε αυτό, θα διαπιστώσουμε ότι η αριστεία εντοπίζεται στα δημόσια πανεπιστήμια».

Ανάγκη βελτίωσης της καινοτομικής επίδοσης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, η Ελλάδα έχει καλές επιδόσεις στην παραγωγή ερευνητικού έργου. Διακρίνεται για την καινοτομία του και μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ η χώρα μας βρίσκεται στην 12η θέση σε ό,τι αφορά την προσέλκυση πόρων για έρευνα και στην 9η για τη συμμετοχή της με προτάσεις. Όπως είπε η κα Κυπριανίδου «για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, απαιτείται να βελτιώσουμε την καινοτομική επίδοσή της».

Εστιάζοντας στον δεύτερο κύκλο του «Επιχειρώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» σημείωσε ότι αυτός αφορά σε μια βελτιωμένη έκδοση του πρώτου κύκλου και στον πυρήνα του, βρίσκονται οι νέες τεχνολογίες, η κυκλική οικονομία, αλλά και η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, με την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις ώστε να προσλάβουν επιστημονικό προσωπικό».

Επισήμανε επίσης ότι τα συνεργατικά έργα που αφορούν στη σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα «σχεδόν πάντα προκρίνονται» και στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «με επιθετική ματιά».

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» αφορούσε σε προϋπολογισμό 363 εκατ. ευρώ και ο δεύτερος είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η γ.γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, εκτίμησε ωστόσο ότι «ίσως και να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ».

Μέχρι τις 29/5 οι αιτήσεις

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση η προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Λέλα Πουλακάκη, υπενθύμισε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις του στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», μέχρι και τις 29 Μαΐου 2019.

Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης, σύμφωνα με την κα Πουλακάκη, ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό της ενιαίας δράσης να αφορά σε 542.535.722 ευρώ. Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανά παρέμβαση σε ευρώ, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 600.000 ευρώ
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 ευρώ
  • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ
  • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence): Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο/εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων-έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας», θα πρέπει να υλοποιηθούν στη χρονική διάρκεια που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα H2020 - SME Instrument. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25%-80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/ δαπάνη.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

  • Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς
  • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι στον Β' κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.

Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες, ως προς τη στόχευσή τους, όπως στον α' κύκλο.

Η Παρέμβαση IV, αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της ΕΕ, δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο στον Οδηγό, υπόδειγμα ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..